Ștefan Apăteanu, candidat primăria Corbeanca, va introduce bugetarea participativă, alocând o sumă din buget pentru proiecte propuse de locuitori

Ștefan Apăteanu, candidat primăria Corbeanca, va introduce bugetarea participativă, alocând o sumă din buget pentru proiecte propuse de locuitori

Necesitatea introducerii bugetării participative în Corbeanca

Ștefan Apăteanu, candidat la primăria comunei Corbeanca, intenționează să introducă bugetarea participativă, o metodă inovatoare prin care locuitorii să aibă un cuvânt de spus în alocarea resurselor financiare ale comunității. Această inițiativă este esențială pentru a spori transparența, responsabilitatea și implicarea civică, asigurând că fondurile publice sunt utilizate în mod eficient pentru a răspunde nevoilor reale ale cetățenilor.

Țelurile introducerii bugetării participative

Creșterea transparenței și responsabilității

O intenție principală este creșterea transparenței și responsabilității în gestionarea resurselor publice:

 • Transparență totală: Asigurarea unei transparențe totale în ceea ce privește alocarea și utilizarea fondurilor publice prin publicarea de informații detaliate și accesibile.
 • Responsabilitate: Promovarea responsabilității în gestionarea resurselor prin implicarea directă a cetățenilor în procesul decizional.
 • Eliminarea corupției: Bugetarea participativă va contribui la eliminarea corupției și la îmbunătățirea integrității administrației publice.
Implicarea activă a cetățenilor

Bugetarea participativă va încuraja implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional și va contribui la dezvoltarea unei comunități mai coezive și participative:

 • Consultări publice: Organizarea de consultări publice periodice pentru a colecta sugestii și propuneri din partea cetățenilor privind utilizarea fondurilor publice.
 • Votarea proiectelor: Permisiunea cetățenilor de a vota pentru proiectele care vor fi finanțate din bugetul participativ, asigurând astfel că resursele sunt alocate conform priorităților comunității.
 • Promovarea participării: Încurajarea participării active a tuturor grupurilor sociale, inclusiv a tinerilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile.
Îmbunătățirea calității vieții

Introducerea bugetării participative va contribui la îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunei Corbeanca, prin alocarea eficientă a resurselor pentru proiecte relevante și necesare:

 • Proiecte comunitare: Finanțarea de proiecte comunitare care răspund nevoilor și priorităților locuitorilor, cum ar fi infrastructura, educația, sănătatea și mediul.
 • Dezvoltare durabilă: Promovarea dezvoltării durabile și a utilizării responsabile a resurselor prin implicarea cetățenilor în luarea deciziilor.
 • Inovație și creativitate: Încurajarea inovației și creativității în propunerea și implementarea proiectelor prin implicarea directă a comunității.

Planul de organizare a bugetării participative

Evaluarea situației actuale și planificarea măsurilor

Evaluarea situației actuale și planificarea măsurilor necesare pentru introducerea bugetării participative sunt pași esențiali pentru succesul acestei inițiative:

 • Analiza nevoilor comunității: Realizarea unei analize detaliate a nevoilor comunității pentru a identifica prioritățile și cerințele în materie de finanțare.
 • Consultarea experților: Colaborarea cu experți în bugetare participativă și managementul resurselor pentru a dezvolta un plan eficient de implementare.
 • Planificarea detaliată: Elaborarea unui plan detaliat care să includă etapele procesului, resursele necesare și termenele de implementare.
Implementarea bugetării participative

Pe baza evaluării, vor fi implementate măsurile necesare pentru organizarea și desfășurarea procesului de bugetare participativă:

 • Dezvoltarea platformei de vot: Crearea unei platforme online și a unor puncte fizice de vot pentru a permite cetățenilor să își exprime opțiunile privind proiectele propuse.
 • Campanii de informare: Organizarea de campanii de informare și educare pentru a explica procesul de bugetare participativă și a încuraja implicarea cetățenilor.
 • Selecția proiectelor: Colectarea și evaluarea propunerilor de proiecte din partea cetățenilor în funcție de relevanța și impactul acestora asupra comunității.
Punerea în Practică și Supravegherea Permanentă

Implementarea bugetării participative va fi realizată în mai multe etape, cu monitorizare constantă pentru a asigura eficiența intervențiilor:

 • Planificarea detaliată: Elaborarea unui plan detaliat de acțiune, inclusiv calendare și bugete pentru fiecare etapă a procesului de bugetare participativă.
 • Recrutarea și formarea personalului: Angajarea și formarea personalului calificat pentru a supraveghea și implementa activitățile de bugetare participativă.
 • Monitorizarea progresului: Implementarea unui sistem de monitorizare a progresului pentru a asigura respectarea termenelor și bugetelor stabilite.
Impactul pe termen lung asupra comunității

Implementarea bugetării participative va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra comunității din Corbeanca:

 • Dezvoltare durabilă: Implicarea cetățenilor în procesul decizional va contribui la dezvoltarea durabilă și la utilizarea eficientă a resurselor comunității.
 • Calitate a vieții mai bună: Alocarea resurselor conform nevoilor și priorităților comunității va îmbunătăți calitatea vieții pentru locuitorii din Corbeanca.
 • Cohezine socială: Bugetarea participativă va promova coeziunea socială și implicarea activă a cetățenilor în viața comunității.

Strategia de monitorizare și evaluare

Planificarea detaliată și alocarea resurselor

Pentru a asigura succesul bugetării participative, se va începe cu o planificare detaliată și alocarea resurselor necesare:

 • Echipe de monitorizare: Formarea echipelor de monitorizare pentru a evalua progresul și impactul bugetării participative.
 • Buget și resurse: Alocarea unui buget adecvat pentru desfășurarea activităților și proiectelor planificate.
 • Calendar de acțiuni: Stabilirea unui calendar detaliat pentru fiecare etapă a procesului de implementare și monitorizare.
Implementarea și monitorizarea continuă

Implementarea procesului de monitorizare va fi realizată în mai multe etape, cu implicarea activă a părților interesate:

 • Evaluări periodice: Realizarea de evaluări periodice pentru a verifica progresul și eficiența bugetării participative.
 • Ajustări și îmbunătățiri: Ajustarea și îmbunătățirea procesului în funcție de rezultatele obținute și de feedback-ul primit.
 • Feedback constant: Colectarea constantă de feedback de la cetățeni pentru a asigura relevanța și eficiența bugetării participative.
Raportare și transparență

Asigurarea transparenței și raportării corecte este esențială pentru succesul bugetării participative:

 • Publicarea rezultatelor: Publicarea rezultatelor evaluărilor și rapoartelor de monitorizare pe site-ul primăriei și în alte medii de comunicare.
 • Consultări publice: Organizarea de consultări publice pentru a discuta rezultatele procesului și pentru a colecta sugestii pentru îmbunătățiri.
 • Transparență în utilizarea fondurilor: Asigurarea transparenței în utilizarea fondurilor publice și a resurselor comunitare.

Implicarea comunității în procesul de implementare

Ștefan Apăteanu subliniază că implicarea comunității este esențială în toate etapele procesului de bugetare participativă:

Consultări publice
 • Întâlniri periodice: Organizarea de întâlniri periodice cu locuitorii pentru a discuta stadiul proiectului și pentru a colecta sugestii și feedback.
 • Transparență totală: Asigurarea unei transparențe complete în ceea ce privește utilizarea fondurilor și progresul proiectului, prin publicarea de rapoarte și informații relevante.
Participarea activă
 • Voluntariat: Încurajarea implicării voluntare a locuitorilor în diverse activități legate de implementarea și monitorizarea bugetării participative.
 • Parteneriate locale: Dezvoltarea de parteneriate cu afaceri locale și organizații non-guvernamentale pentru a sprijini logistic și financiar eforturile de bugetare participativă.

Perspectiva Bugetării Participative în Corbeanca

Inițiativele lui Ștefan Apăteanu pentru implementarea bugetării participative reflectă un angajament profund față de viitorul comunei Corbeanca. Prin adoptarea unor măsuri eficiente și transparente, promovarea responsabilității și a implicării cetățenilor, precum și îmbunătățirea condițiilor de viață, se pun bazele unei comunități responsabile și participative. Cu un plan clar de acțiune și resursele necesare, Apăteanu este hotărât să facă această viziune realitate, contribuind la un viitor mai bun pentru toți locuitorii din Corbeanca.